Vào cuối năm 2018, Xoay.tv đã hoàn thành Virtual Tour đầu tiên có sử dụng hình ảnh từ flycam. VTour được thực hiện cho trường ISV (International School of Vietnam) và nhận được những feedback rất tích cực về chất lượng hình ảnh.
Kính mới các bạn xem toàn bộ tour tại đây:
http://xoay.tv/show/isvietnam.edu.vn/

You also may like: